PvdA bezorgd over afvallozing Orion.

Afvallozing bij Orion?
bron: Google Streetview

Tijdens het vragenuur van de gemeenteraad op 19 september j.l. heeft de PvdA vragen gesteld over de afvalverwerking van PCB’s bij het afvalvalverwerkingsbedrijf Orion.

Op zich is het een goede zaak dat PCB materiaal op een goede manier wordt verwerkt, temeer daar PCB zeer giftige stoffen bevatten.
Nu is gebleken dat dit PCB ook in het afvalwater terecht is gekomen, dat weer uitmondde op het buitenwater.
Dit verontrust de PvdA zeer. Vandaar dat zij hierover vragen aan wethouder van der Leck heeft gesteld. In hoeverre heeft dit een gevaarlijke situatie voor de inwoners opgeleverd?

Volgens van der Leck is er geen direct gevaar voor de volksgezondheid. Wel is onduidelijk wat de gevolgen zouden zijn van het opeten van gevangen vis die daar in de omgeving gevangen zou zijn.
De gemeente is er druk mee doende om deze lozingen te voorkomen. Hierover zijn ze in gesprek met provincie, die als bevoegd gezag in dezen, moet toezien op handhaving en naleving van de milieueisen.


Of met deze beantwoording de zorg is weggenomen? Dat is nog maar de vraag.