Ga naar de inhoud

PvdA bijdrage aan bespreking Gemeentelijk Beleidsplan 2018-2021

Trees Flapper kijkt tevreden terug op een succesvol optreden tijdens het debat Begroting 2018.

Twee ingediende moties “Aanmelden gemeente Smallingerland voor experiment legale wietteelt” en “Geen gaswinning in Smallingerland”, zijn met ruime meerderheid aangenomen.

Het belang om echt in actie te komen met duurzaamheid heeft ze goed naar voren weten te brengen. Een motie uit december 2015 waarin financiële middelen beschikbaar zijn gesteld om initiatieven rondom het oprichten van coöperaties is geregeld, was bij de wethouder niet meer bekend. Die staat nu in ieder geval op zijn netvlies.

Teleurstelling viel haar ten deel toen het college geen antwoord had op de nog niet uitgevoerde motie uit 2014. Deze motie riep op om een experiment te starten met een andere manier van financiering van zorg door maatschappelijk aanbesteden. De PvdA fractie gaat er vanuit dat met de uitvoering van deze motie nog voor de verkiezingen gestart wordt.

De complete bijdrage kunt u hier lezen.