PvdA Smallingerland voorkomt mogelijk armoedeval door nabetaling Caparis

Onlangs hebben we vragen gesteld aan het college over een mogelijke armoedeval die zou kunnen ontstaan als werknemer van Caparis hun te weinig ontvangen salaris in één keer uitbetaald zouden krijgen. De cao bleek voor een groot aantal medewerkers over langere tijd niet goed toegepast zijn. We hebben hier eerder een bericht over op onze site geplaatst.

Momenteel wordt allemaal uitgezocht hoe het precies zit, en als mensen te weinig salaris hebben gekregen zullen ze dat alsnog krijgen door een nabetaling. Die nabetaling kan voor een individuele werknemer een substantieel bedrag zijn en zou zomaar €1.500,- kunnen bedragen.

Indien deze nabetaling in één keer plaatsvindt, kan het zo zijn dat iemand door deze nabetaling dit jaar ineens boven de inkomensgrens komt die recht geeft op een aantal inkomenstoeslagen of kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Met als gevolg dat men de toegekende kwijtscheldingen en inkomenstoeslagen kwijt raakt of terug dient te betalen. PvdA Smallingerland vindt dat onterecht en we hebben via schriftelijke vragen het college van Smallingerland gevraagd alles in het werk te stellen om dit te voorkomen.

Het college is het met ons eens en heeft verklaard om in overleg met Caparis te gaan om negatieve effecten van eventuele herstelbetalingen zo veel mogelijk te voorkomen. Als blijkt dat herstelbetalingen moeten plaatsvinden, zullen ze de directie van Caparis vragen om individuele maatwerkoplossingen te vinden voor de werknemers die het betreft. Men zal de directie van Caparis desgevraagd ook ondersteunen om in overleg te gaan met andere betrokken partijen om de herstelbetalingen zo zorgvuldig mogelijk uit te kunnen voeren.

Ook heeft het college verklaard bereid te zijn reeds toegewezen kwijtschelding gemeentebelastingen niet te herroepen indien men door de éénmalige herstelbetaling geen recht meer mocht hebben op die kwijtschelding. Ze zullen er ook op toezien dat werknemers die nu een uitkering van de gemeente ontvangen op grond van de Participatiewet niet gekort of beboet worden voor het eventueel ontvangen van een herstelbetaling.

PvdA Smallingerland is blij met deze goede reactie van het college op onze vragen. Men is het met ons eens dat de fout van Caparis die niet ten koste mag gaan van de betrokken medewerkers. Het is tenslotte hun geld en ze hebben er recht op!

Roel Haverkort
Raadslid PvdA Smallingerland