Meteen naar de inhoud

Schets het perspectief voor de begroting…

Over het algemeen wordt in de laatste vergadering voor het zomerreces, met de treffende naam ‘Het Perspectief’, een aanloopje genomen naar de begroting die in november wordt besproken in de gemeenteraad.
De gemeenteraad probeert tijdens deze vergadering richting te geven voor deze begroting. Nu is het meest stabiele wel uit de begrotingen op dit ogenblik. Niet alleen in Smallingerland, maar in alle gemeenten wordt geworsteld met tekorten. Echt geen fijn vooruitzicht. Om een sluitende begroting aan de provincie aan te kunnen bieden is het noodzakelijk om 5 miljoen te bezuinigen. Iedere afdeling is gevraagd besparingen aan te leveren en dat hebben ze netjes gedaan. In deze voorstellen zaten toch nog behoorlijk wat bezuinigingen in het sociaal domein en vooral het minimabeleid werd behoorlijk onder de loep gelegd. Na de bezuinigingen van vorig jaar vonden wij dat onverteerbaar.

Hieronder kunt u onze eerste bijdrage aan dit debat lezen. Hierin kondigen we een motie aan om niet alleen te snoeien, maar ook om naar de inkomstenkant te gaan kijken. Wij hebben getracht om het heilige huisje van een aantal partijen in onze raad bespreekbaar te maken. De Onroerend Zaak Belasting.
Laat de breedste schouders een deel van de lasten dragen.

Mocht u de hele vergadering willen bekijken, dan kan dat via de link: https://smallingerland.raadsinformatie.nl/vergadering/697358/Perspectiefnota-vergadering%2030-06-2020

Nadat we goed hadden uitgelegd dat een OZB verhoging van 6% (dit is dus het verhogen van 1,374 promille met 6% naar 1,456 promille), begonnen een aantal partijen toch na te denken. Bij een huis met een WOZ waarde van 1 miljoen euro stijgt de OZB met 82,50 euro per jaar. Het is echt niet ondenkbaar dat een bijstandsmoeder dit bedrag moet inleveren omdat het kindpakket wordt versoberd.
Een bezitter van een huis met een waarde van 250.000 euro betaalt 20,61 euro per jaar meer.

Onze motie is ingediend en er is over gestemd. GroenLinks, de ChristenUnie, De SP, de FNP en D66 hebben de motie mee ingediend, waarvoor onze grote dank. Helaas heeft de motie het net niet gehaald omdat ELP, CDA, VVD en SB tegen stemden. Echt jammer, maar we komen terug…

Voorzitter…

Een aantal weken terug kregen we de stukken om ons voor te bereiden op deze vergadering. Voor deze stukken wil ik onmiddellijk even een compliment maken over de wijze waarop ze werden aangeboden en hoe wij er mee aan de slag konden. Echter…

Uit een brief van het college van 4 juni bleek dat de herschikkingen niet 3 mln op moesten leveren zoals ons was medegedeeld, maar 5 mln. Viel er hiervoor nog iets kiezen, nu valt er niet zoveel meer te kiezen voor ons als gemeenteraad.
Eén passage in deze brief triggerde ons. Ik citeer; “vanuit dit perspectief vinden we het onontkoombaar om ook maatregelen op te nemen die onze inkomsten verhogen. Deze maatregelen zijn zorgvuldig gekozen en met zo min mogelijk effect voor onze inwoners”. Einde citaat.

Wij zijn oprecht geroerd voorzitter. Wat fijn dat het zo min mogelijk effect gaat hebben voor onze inwoners. Laten we dit eens afzetten tegen de voorstellen die voor ons liggen en laten we het effect eens vertalen naar koopkracht, welbevinden en meedoen. We snoeien twee miljoen uit het sociaal domein. Wie hebben hier last van? Wiens koopkracht, welbevinden en de mogelijkheid om mee te doen wordt hiermee aangetast? 

Aan de inkomstenkant wordt weliswaar de begroting gespekt met een ozb verhoging, maar om het effect voor de inwoners op te heffen besluiten we om de rioolheffing met hetzelfde bedrag te verlagen? De midden en hogere inkomens kunnen het zweet weer van het voorhoofd vegen. Het klinkt zo mooi, maar dit is niet meer dan een administratieve truc zonder gevolgen. OZB en rioolheffing zijn in dit geval communicerende vaten. Nog steeds bloeden de zwakkeren in onze samenleving. 

De Pvda dient een motie in om het college uit te dagen haar verantwoordelijkheid te nemen en te laten zien dat solidariteit niet een loze kreet is. De voorgestelde OZB verhoging is budgetneutraal. In 2021 de OZB met nog 4 procent verhogen levert 560.000 extra op die niet gesneden hoeft te worden binnen het sociaal domein. Voor een huis met een WOZ waarde van € 250.000 euro is deze 6% verhoging een bedrag van € 20,61 per jaar. Eigenaren van een huis met een WOZ waarde van een miljoen betalen € 82,50 euro meer.

We realiseren ons dat OZB een open zenuw is en dat een verhoging daarvan door veel ‘mondige’ mensen wordt ervaren als een wortelkanaalbehandeling. De zwakkeren in onze samenleving piepen een keer en gaan door met wat ze altijd deden. De losse eindjes aan elkaar knopen…

Aanstaande donderdag gaan veel raadsleden en wethouders richting Den Haag om het kabinet uit te leggen dat het water ons ondertussen tussen lippen en neus staat. Ik hoop dat wij als gemeente onze bijdrage ook kunnen leveren. Ook al is het via een boodschap op Social Media.

Dezelfde donderdag mogen wij onze nieuwe wethouders installeren en we hopen op een vruchtbare samenwerking. Vanaf deze positie willen we de nu zittende wethouders bedanken voor het feit dat ze het fort hebben verdedigd in een uitdagende tijd.
Er is nog een behoorlijk ToDo lijstje dat afgewerkt kan worden. Eén van de grootste uitdagingen op die lijst zal de opgave zijn om Carins in positie te brengen. Carins lijkt nu als frontoffice continu tegen barrières aan te lopen. Zijn het niet de explosief gestegen aanvragen voor Huishoudelijke hulp, dan zijn het wel de series klachten over het WMO vervoer.
Laten we duidelijk zijn, we staan naast Carins. We staan niet tegenover Carins. We zien dat er hard wordt gewerkt. Wij willen graag dat Carins in haar kracht komt te staan. Het is alleen wel zorgwekkend dat er steeds meer externen worden ingehuurd om achterstanden weg te werken. Wij maken ons daar ernstig zorgen over. Budgetten vloeien weg en komen op plekken waar geen zorg nodig is. Ook moeten we ons afvragen hoe het komt dat we met ons beleid er niet in slagen om de armoedeproblematiek aan te pakken. Waar is het preventiebeleid? 

Nu we hier toch zijn voorzitter. Onze mantelzorgers. Wat moeten wij blij zijn met al die mensen die zorg verlenen aan hun naasten. Van jong tot oud. Helaas leeft bij ons het beeld dat er wel erg los wordt omgesprongen met mantelzorgers. Niet alleen uit verhalen, maar ook uit eigen ervaring. We hebben tijdens verschillende gelegenheden aangegeven dat respijtzorg voor ons een belangrijk onderwerp is. We hopen dat hier iets meer lijn in komt en dat respijtzorg een eigen status krijgt en er niet een beetje bijhangt zoals het lijkt te zijn na de antwoorden op vragen van het CDA tijdens de ronde tafel.

Vandaag schetsen we het beeld waarmee het college aan de slag kan om een sluitende begroting aan ons te presenteren. In november vergaderen wij over deze begroting. Van de portefeuillehouder begrepen wij dat de meicirculaire al is meegenomen in het perspectief. Het raadsvoorstel meldt echter dat dit niet zo is. Misschien kan de wethouder dit nog even toelichten.

Voor zover voorzitter. Dank u wel.