Te weinig empathisch gecommuniceerd naar centrumondernemers

In de raad van 23 maart hebben de fracties van PvdA en ELP vragen gesteld over de wijze van communiceren vanuit de gemeente richting de horecaondernemers over de hen opgelegde aanslagen.

De afgelopen weken kregen de centrumondernemers in de gemeente Smallingerland hun jaarlijkse aanslagen voor terrasvergunning, reclamebelasting en OZB weer toegestuurd.

Deze aanslagen werden verstuurd alsof er niets aan de hand was. De aanslagen vielen op de mat, zonder een begeleidend schrijven waaruit naar voren kwam dat de gemeente de problemen van ondernemers (h)erkend.

Op dit moment maken deze ondernemers zware tijden door. De fracties van de PvdA en ELP vonden dan ook deze wijze van benaderen weinig empathisch. Reden voor de fracties om het College van B&W vragen te stellen over de wijze waarop de gemeente communiceert met (een deel van) zijn inwoners.

In zijn beantwoording geeft wethouder Felix ter Beek aan dat dit beter had gekund. Daarnaast geeft de wethouder ook aan dat de gemeente ondernemers graag ondersteunt in deze moeilijke tijd.