Ga naar de inhoud

Terugkijken

Het jaar 2023 was politiek gezien niet bepaald saai. Zowel landelijk, provinciaal als lokaal.

Landelijk was natuurlijk met het vallen van het kabinet begin juli en vrijwel meteen daarna het vertrek van vele politieke “prominenten” met Rutte voorop, de opmaat naar de Tweede kamer verkiezingen. Onverwachts snel moesten er knopen worden doorgehakt over verdere samenwerking tussen PvdA en GroenLinks. In een razend tempo is dit verder uitgewerkt. Er is een gezamenlijke kandidatenlijst PvdA-GroenLinks opgesteld, een verkiezingsprogramma gemaakt en de campagne voorbereid. Dit betekende op lokaal bestuurlijk niveau ook dat er versneld met GroenLinks contacten gelegd zijn, zodat we ook lokaal gezamenlijk campagne gingen voeren.  Ook dit is allemaal snel, maar ook in goede samenwerking tot stand gebracht. En we hebben, zo durf ik te stellen, een mooie campagne gehad met de uitstraling van één lijst. En met grote betrokkenheid en enthousiasme van groot aantal vrijwilligers. Het uiteindelijke resultaat van dit alles is een duidelijke zetelwinst voor de combinatie GroenLinks-PvdA. Maar niet genoeg om het land naar links te sturen. Dat dan wel weer.

Nog voor dit landelijke campagne gebeuren hadden we in het voorjaar van 2023 provinciale verkiezingen. Ook hiervoor is al campagne gevoerd. De BBB werd in vrijwel alle provincies de grootste. En nam dus het voortouw bij de onderhandelingen over Colleges. Ook in Fryslân waarbij het even leek dat onze PvdA daar ook in zou stappen. Gelukkig, en ja dat is een oordeel van mij, ging dat niet door en zit er nu een college van GS in Fryslân waarbij duidelijk wordt dat de BBB niet kan verhullen dat de afkorting BBB toch betekent Boeren Belangen Beweging. 

Wat nu in deze tijd op het eind van dit bewogen politieke jaar overheerst is de verrechtsing van Nederland. Er worden vele analyses en beschouwingen gehouden over hoe dat nu zo is gekomen. En zijn allemaal interessant en waar. Maar uiteindelijk moeten we ons realiseren dat Nederland altijd meer rechts dan links is geweest. Het rechtse geluid is echter wel extremer naar rechts opgeschoven. Daarom blijft het juist nu van groot belang om het linkse geluid te laten horen. Het geluid dat we pal staan voor onze idealen: Een samenleving met gelijke kansen voor iedereen, waar niemand tussen wal en schip valt. Voor een solidair en eerlijk Nederland waarin we samen vooruitkomen. En om hieraan te werken gaan we ook 2024 weer volop aan de slag. 

Bert van der Meulen