Tijdelijke erfpacht als middel voor verduurzaming woningen

In de raadsvergadering van 3 september 2019 heeft de fractie van de PvdA Smallingerland aan het college van B&W gevraagd te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van het tijdelijk in erfpacht nemen van grond om het verduurzamen van woningen te stimuleren.

De PvdA is een groot voorstander van het verduurzamen van woningen. Op dit moment is dat vooral voor mensen met een woning aan de onderkant van de koopmarkt (woningen tot zo’n € 200.000,–) nog moeilijk te financieren. De gemeentes hebben tot taak het verduurzamen van woningen te bevorderen.

Momenteel kunnen gemeentes tegen een zeer lage rente van 0,5% geld lenen. 

Door de grond van hun woningen tijdelijk in erfpacht aan de gemeente te geven, kan het voor huizenbezitters mogelijk worden om hun woning te verduurzamen. De eigenaar huurt de grond van de gemeente en wordt weer eigenaar op het moment dat de lening is afgelost.

Met de opbrengst van de grond kan de eigenaar verduurzaamheidsmaatregelen treffen. De eigenaar kan de aflossingen voldoen uit de opbrengsten van de verduurzaming.

De fractie van de PvdA Smallingerland heeft in de vergadering van 3 september 2019 een motie ingediend. Deze motie is aangenomen met 14 stemmen voor en 12 stemmen tegen.

Smallingerland is niet de enige gemeente die hiermee aan de gang wil. Ook gemeentes als Leeuwarden, Haarlemmermeer of Arnhem willen op korte termijn gaan experimenteren met de mogelijkheden van tijdelijke erfpacht.