Toch nog Regenboogkleuren in de Raad

Dinsdag 18 september was het natuurlijk Prinsjesdag. De koning leest de troonrede voor en veel vrouwen op het Binnenhof dragen bij deze gelegenheid een hoed.
De vrouwen uit de Smallingerlandse gemeenteraad wilden deze dinsdag niet achterblijven. Velen van hen hadden tijdens de raadsvergadering op dezelfde dag dan ook een hoofddeksel op.

Indachtig de vergadering van 4 september j.l., waarbij de motie om van Smallingerland een Regenbooggemeente te maken werd verworpen, hadden Dinie Mulder en Angela Visser, de twee vrouwelijke PvdA raadsleden, voor een speciale regenbooghoed gekozen.
Op de foto Angela Visser met haar fleurige hoofddeksel.