Uitkomst Politiek Café: Wees trots op Centrum Drachten

“Drachten mag trots zijn op z’n centrum. Een centrum waarin cultuur, horeca en retail op een compacte wijze bijeen zijn gebracht.” Dit was de boodschap die Trea Westra, centrummanager van Smallingerland, de aanwezigen op de ALV voorhield. “De afgelopen jaren is er volop in het centrum geïnvesteerd. De Drachtstervaart en het Raadhuisplein zijn daarvan natuurlijk de bekendste voorbeelden. Maar ook de verbouw van de Lawei mag daaronder gerekend worden. Hierdoor is een centrum ontstaan, dat zich mag rekenen tot één van de mooiste naoorlogse centra van het Noorden.”

Sinds 1 mei 2015 is Trea Westra actief als centrummanager in onze gemeente. Haar opdracht is de organisatie van de binnenstad op te zetten, nieuwe activiteiten ontwikkelen, het samenstellen van een jaarkalender en het verder vernieuwen van het centrum.

Hoewel de Partij van de Arbeid niet bekend staat als ondernemerspartij, was het opvallend hoe vaak er een PvdA-lid werd genoemd als wegbereider naar het huidige centrum. Onder Ines Pultrum kwamen de plannen voor de Drachtstervaart van de grond; Nieske Ketelaar als wethouder belast met cultuur en economie en onlangs Bert van der Meulen, die voorzitter is van de stichting waaronder ook de centrummanager valt. Misschien heeft de slogan “Het Centrum is van ons allemaal” toch een hoger sociaal-democratisch gehalte dan menigeen verwacht.

Natuurlijk werden de positieve ontwikkelingen van de afgelopen jaren uitvoerig belicht. Maar ook de aandachtspunten werden niet vergeten. Volgens Trea zouden de Drachtsters zelf wat trotser op hun centrum mogen zijn en dit meer kunnen uitdragen. Helemaal als je bedenkt dat er regelmatig mensen van buiten komen die vol lof over het nieuwe centrum zijn.
De aanwezigheid van belangrijke cultureel erfgoed is van grote waarde voor de Drachtster identiteit. Denk daarbij aan “de Papegaaienbuurt” die is ontworpen door Theo van Doesburg. Eén van de grondleggers van de Stijl. Of zoals Trea opmerkte: “Sommige mensen gaan naar een museum om de Stijl te bewonderen, maar in Drachten kun je door het museum lopen…”

De ambitie van de centrummanager is om het centrum een bruisend kloppend hart te maken. Daarbij staat ze open voor ieders inbreng. Zo kwamen op deze avond vragen aan de orde wat een vitale binnenstad is, wat daarvoor nodig is en hoe te realiseren.
Als voorbeeld werd genoemd Den Bosch, waar dit jaar een grote Jeroen Bosch tentoonstelling werd georganiseerd. Dit leek in eerste instantie iets voor de culturele elite, maar door een innige samenwerken met de plaatselijke ondernemers ademde de gehele stad uiteindelijk een Bosch-sfeer uit. Je kon er niet om heen.
Zoiets zou in Drachten ook opgezet kunnen worden rondom de Stijl. “Drachten Stad in Stijl” is dan ook de slogan die verder ingevuld gaat worden.

Natuurlijk waren er niet alleen hosanna geluiden. De politiek kan ook zijn bijdrage leveren. Zo werden de koopzondagen genoemd die hier nog steeds niet zijn. Trees Flapper legde nogmaals uit waarom die er in deze raadsperiode niet komen, maar zij verwacht dat na de volgende gemeenteraadsverkiezingen in 2018 deze gerealiseerd gaan worden. Zeker wat de PvdA betreft!
Vanuit de aanwezige ondernemers werd gewezen op de parkeergelegenheid in het centrum. De volgens hen ondoorzichtige tarieven dragen niet bij tot een vriendelijke ontvangst. “Waarom niet een dagkaart voor het hele centrum invoeren,”  kwam er als suggestie uit de zaal. Binnen afzienbare tijd zal de gemeenteraad zich over het parkeerbeleid buigen.

Trots op Drachten was Trea haar devies. Er volgden nog diverse suggesties zoals: het ontwikkelen van stadswandelingen in combinatie met de plaatselijke horeca; een mobiel info-punt; betere fietsenstalling; een centralere plek voor de markt; combi’s van cultuur en horeca.

Een aantal onderwerpen kwamen niet aan de orde. Hoe om te gaan met het veranderend koopgedrag van de consument als gevolg van de opkomst van webwinkels? Een compact centrum, wat betekent dat voor nog te realiseren plannen? De rol van de gemeente in de verdere ontwikkeling van het centrum? Vragen, die mogelijk in het komend jaar wel aan de orde komen bij het schrijven van het verkiezingsprogramma 2018…

Jaap Munniksma