Uitnodiging ALV d.d. 12 november a.s.

Op maandag  12 november 2018 wordt de Algemene Ledenvergadering van de PvdA afdeling Smallingerland gehouden.
Het bestuur nodigt u hierbij uit om deze avond bij te wonen.

Naast een aantal huishoudelijke punten, wordt er uitgebreid ingegaan op de ontwikkelingen rond de opwaardering van de vaarweg naar Drachten.

Roel de Jong (Statenlid voor de PvdA) en Henk de Vries (Fryske Gea) zullen allebei ingaan op belangrijke aspecten die hierbij aan de orde komen: economisch belang en natuur en milieu. Het thema van de avond is dan ook:

De Opwaardering van de Vaarweg naar Drachten. Kan dit met lust zonder last?

Deze avond zijn niet alleen leden, maar ook andere belangstellenden van harte welkom.

De agenda ziet er als volgt uit:

Van 19.30 uur tot 20.00 uur:
1 Opening
2 Mededelingen en ingekomen stukken
3 Verslag ALV 11 juni 2018*
4 Werkplan bestuur 2019*
5 Financiële begroting 2019*
6 Benoeming Kascommissie
7 Rondvraag

Pauze van 20.00 uur – 20.15 uur
8 Thema: Opwaardering vaarweg Drachten.
Lusten en lasten

9 Sluiting rond 21.30 uur

Plaats: @Holdert – Drachten
Zaal open: 19.00 uur

*De bijbehorende stukken kunt u openen door op de link te klikken.

Mocht u problemen hebben met vervoer, dan kunt u contact opnemen met Cees Kuipers.
Telefoon 06-46430680. Graag voor 10 november.