Uitnodiging ALV d.d. 29 november 2021

[UPDATE] Door de stijging van de Covid-19 besmettingen hebben we besloten om de ALV digitaal via Zoom te houden. De link om deel te nemen aan de vergadering is naar alle leden verstuurd.

Hierbij nodigt het bestuur van de PvdA afdeling Smallingeland z’n leden uit voor de Algemene Ledenvergadering in wijkcentrum de Utwyk in Drachten.
Deze bijeenkomst staat in het teken van:

  • bespreken en vaststellen van huishoudelijke zaken, zoals de begroting en werkplan 2022
  • bespreken en vaststellen van het verkiezingsprogramma voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2022 en het vaststellen van de kandidatenlijst hiervoor.

Het bestuur heeft zich uitgebreid laten informeren, maar onder de huidige Corona maatregelen is het gelukkig mogelijk om deze vergadering door te laten gaan, omdat voor wijkcentra andere bepalingen gelden dan voor horecagelegenheden.
Wel zijn er enige restricties. Zo moeten we als bestuur controleren of iedereen een geldige QR code bij zich heeft en is het dragen van mondkapjes in de doorgaansruimtes verplicht.
In de zaal zelf moet de 1,5 meter gehandhaafd worden, maar als iemand op zijn plaats zit mag het mondkapje af.
Deze regels zijn conform de richtlijnen van het RIVM en het M.O.S., de verhuurder van de zaal.

De agenda voor deze avond is als volgt:

1 Opening, mededelingen
2 Verslag vorige keer
3 Ingekomen stukken
4 Werkplan bestuur 2022
5 Begroting 2022
6 Benoeming kascie 2022

Pauze

7 Bespreken en vaststellen van het concept verkiezingsprogramma
8 Bespreken en vaststellen kandidatenlijst – incl toelichting kandidaatstellingscie
9 Toelichting draaiboek GRV 2022

10 Rondvraag
11 Sluiting

Voor agendapunt 7 geldt dat amendementen op het verkiezingsprogramma tot 25 november 2021, 17.00 uur schriftelijk ingediend kunnen worden bij het bestuur (j.munniksma@gmail.com)

De stukken behorend bij de agendapunten 4,5,7 en 8 kunt u vinden door op het betreffende agendapunt te klikken.
Wilt u deze stukken persoonlijk ontvangen stuur dan een mailtje naar j.munniksma@gmail.com

We zien u graag op de ALV.
Plaats: Wijkcentrum de Utwyk, Oud Ambacht 116, 9201 XX Drachten
Aanvang: 19.30 uur (zaal open 19.00 uur)

Namens het bestuur,
Bert van der Meulen (voorzitter)
Jaap Munniksma (secretaris)