Uitnodiging voor alle leden

Beste partijgenoten

Tijdens onze laatste ledenvergadering op 11 maart j.l. kwam naar voren dat er in ieder geval bij een aantal leden behoefte is om mee kunnen denken over thema’s die in onze gemeente spelen en waar onze fractie zich mee bezighoudt (of bezig zou moeten houden). Wij zijn daar erg blij mee en willen daar dan ook graag gehoor aangeven.

Het lijkt ons daarom goed om een bijeenkomst te organiseren waarin we inventariseren welke thema’s dan interessant zijn en waar we ons met elkaar op richten. We willen dit koppelen aan het thema “zeker zijn –“ dat in de landelijke beeldvorming van de PvdA een belangrijke rol speelt.

Wij nodigen jullie uit voor een bijeenkomst op maandag 27 mei in Brede School de Wiken. Inloop vanaf 19.00u. 

Programma

19.30 – 20.00 uur         
Zeker zijn …     
Korte introductie over waarom de PvdA ervoor gekozen heeft deze 2 woorden belangrijk te maken en een handvat bij het zoeken naar voor ons belangrijke thema’s.

20.00 – 20.30 uur         
Verzamelen.            
Op zoek naar onderwerpen die de moeite waard zijn.

20.30  – 21.30 uur        
Ordenen en in gesprek.   
Een selectie maken uit de onderwerpen die we met elkaar van belang vinden.

Het programma is een richtlijn. Indien dingen sneller gaan of meer tijd nodig hebben dan passen we ons aan. Idealiter hebben we aan het eind van de avond een aantal onderwerpen benoemd waar we de komende periode met elkaar mee aan de slag kunnen. We gaan er in ieder geval vanuit dat er dan voldoende input is voor het maken van keuzes. 

Ter voorbereiding willen we jullie vragen al vast ergens over na te denken, uiteraard met daarbij Smallingerland in het achterhoofd maar het mag ook gaan over jezelf, je kinderen, je ouders, je leefomgeving, de natuur enz:

  • Waar ben je bang voor als je denkt aan de toekomst?
  • Wat is jouw verlangen als je denkt aan de toekomst?

Wij kijken er naar uit om samen aan de slag te gaan.

Met vriendelijke groet namens de fractie en het bestuur van PvdA Smallingerland

Anton Pieters, fractievoorzitter                           Bert v.d. Meulen, voorzitter afdeling