Vanaf de tribune…

schuldhulpverlening

De gemeenteraad lijkt wel een duiventil op het ogenblik. De ambtenaar die belast is met het maken van naambordjes voor de raadsleden lijkt de laatste tijd wel overuren te moeten maken, zoveel wisselingen zijn er in de raad geweest.

Twee wethouders en één burgemeester zijn vertrokken, drie raadsleden zijn van plek verwisseld, omdat ze wethouder zijn geworden. Drie nieuwe raadleden hebben zitting genomen; twee leden van de SP fractie hebben zich afgesplitst en gaan allebei zelfstandig verder en er is een andere voorzitter. Het is een komen en gaan en daarmee heeft de Raad wel iets weg van een duiventil. Maar is het politieke debat hiermee ook gediend?

De afgelopen reguliere vergaderingen waren vanaf de tribune wel een lange zit. Over het beleidsplan Schuldhulpverlening werd langdurig gediscussieerd, terwijl de fracties in feite lof hadden voor hetgeen er in dit plan staat. Ik vroeg mij af of dit niet wat sneller had gekund. De gemeente wil mensen die een beroep doen op de schuldhulpverlening op een daadkrachtige wijze ondersteunen. Het is gebleken, dat mensen die met deze problematiek te maken hebben, dikwijls ook andere problemen hebben. Het wegwerken van de financiële problemen is daarbij een belangrijke stap. De discussie richtte zich vooral op de wijze van ondersteuning. Moet de gemeente dit doen, of wordt dit aan “de markt” overgelaten? Een markt waarop zich naast bonafide bewindvoerders, steeds vaker “cowboys” (uitspraak van GroenLinks) begeven. Uiteindelijk is toegezegd dat dit nog nader onderzocht gaat worden. Daarnaast wil de gemeente inzetten op preventie, door tijdig in te springen op signalen van buitenaf. Na een lange discussie stemde de Raad unaniem in met het beleidsplan.

Tijdens het vragenuur op 19 september j.l. stelde de PvdA fractie een aantal vragen, waarvan mijn sociaal democratisch hart blijer werd. De fractie maakte zich over een aantal punten bezorgd, punten die ik nou typisch des PvdA’s vind: milieu, laaggeletterden, ouderen en zorg. Verder in deze Nieuwsbrief wordt hierop verder ingegaan.

Na drie vergaderingen onder voorzitterschap van de waarnemend burgemeester van Mourik is wel duidelijk dat er een nieuwe wind waait in de vergaderzaal. Nu maar hopen dat deze “de duiven” de goede kant op stuwt.

 

Jaap Munniksma