Ga naar de inhoud

Vliegveld Drachten

Dinsdag 19 april was op de agenda van de ronde tafel van de gemeenteraad Smallingerland het conceptkader toekomst Vliegveld Drachten. In gewoon Nederlands de inspraakronde waar iedereen zijn zegje kan doen. De opkomst was een breed palet aan gebruikers. Allemaal ondersteunden ze het plan dat nu bedacht is om het vliegveld door een stichting te laten exploiteren. De stichting ontvangt inkomsten uit erfpacht en landingsrechten en andere bronnen zodat de gemeente geen structurele uitgaven voor het vliegveld meer hoeft te maken. Met dit plan is op een zorgvuldige wijze uitwerking gegeven aan de opdracht van de vorige raad. Het is belangrijk om nu door te pakken en duidelijkheid en continuïteit te hebben zodat alle betrokken partijen kunnen investeren. 

Wat dat betreft was het verkiezingsplan van de ELP om het vliegveld te sluiten en er woningbouw te plegen een hele bijzondere. In Zeewolde zie je hoe ingewikkeld het wordt als de overheid halverwege op basis van nieuwe inzichten andere keuzes wil maken. De nieuwe gemeenteraad wil daar het datacentrum van Facebook niet langer hebben en ook het Rijk wil inmiddels door de huidige problematiek rond gas uit Rusland het datacentrum niet langer. Maar hoe doe je dat? Met welke schadeclaims krijg je te maken? De politiek heeft altijd het laatste woord. Maar bedrijven en burgers verwachten een behoorlijk bestuur en als de overheid tussentijds de spelregels verandert moet zij onverbiddelijk afrekenen.

Een belangrijker punt van de insprekers was de vraag van de heer C. Coper of de dragraces nog terecht kunnen in de nieuwe situatie . Hoewel de wethouder dit vol positief bevestigde raakt dit wel een belangrijk punt. De stichting die het vliegveld gaat exploiteren heeft natuurlijk als taak om de financiën op orde te houden.  Maar het financieel optimum is niet altijd hetzelfde als het maatschappelijk optimaal gebruik. En daar gaat het ons natuurlijk om. Wij hebben dan ook de wethouder met, zoals dat heet, technische vragen gevraagd hoe dit precies geregeld gaat worden zodat ook in de toekomst nieuwe gebruikers welkom zijn en niet alleen de dikst betalende gebruikers het vliegveld als het ware privatiseren.

Volgende week donderdag 28 april gaan we het vliegveld in de fractie bespreken. Input is altijd welkom; maarten.noordhoff@gmail.com . Ook is het mogelijk om de fractievergadering bij te wonen, graag wel vooraf aanmelden. 

Maarten Noordhoff

Vraag PvdA:

De stichting die het vliegveld gaat exploiteren heeft natuurlijk als taak om de financiën op orde te houden.  Maar het financieel optimum is niet altijd het maatschappelijk optimaal gebruik. En daar gaat het ons natuurlijk om. Onze vragen zijn:

  1. Hoe wordt geborgd dat de stichting naast een financiële focus ook de maatschappelijke opbrengsten betrekt in haar afwegingen? 
  2. Hoe wordt geborgd dat de stichting open staat voor alle gebruikers, nu en in de toekomst? 
  3. Hoe legt de stichting maatschappelijk verantwoording af over onder andere bovengenoemde keuzes?
  4. Hoe kan de gemeente sturen als de maatschappelijke opbrengsten naar haar opvatting te weinig door de stichting worden meegewogen?