Ga naar de inhoud

Waarom pleiten jullie zo voor woningbouw in Drachten en vergeten jullie de dorpen niet?

In de raadsvergadering van 9 april hebben wij onze steun uitgesproken voor het voorstel van het college om samen met Leeuwarden, Heerenveen en Sneek, als Fries Stedelijk Netwerk een verstedelijkingsstrategie op te stellen waarmee een belangrijke bijdrage aan de woningbouwopgave van de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening geleverd kan worden. Een mond vol en platgeslagen komt het inderdaad neer op meer woningen bouwen en dan vooral in Drachten.

Wij staan daar helemaal achter. Er is een gigantisch tekort aan woningen. Nu en ook op langere termijn. Dat betekent in de praktijk dat het steeds moeilijker wordt om voor een sociale huurwoning in aanmerking te komen en dat de koopprijzen steeds verder stijgen. Wil je betaalbaar wonen dan moeten we zorgen dat er meer gebouwd wordt. 

De becijferingen over het tekort aan woningen lopen uiteraard uiteen. Het kabinet had als doel 100.000 woningen per jaar te bouwen. In werkelijkheid zijn dat er minder dan 40.000 per jaar geworden. Dat schiet dus niet echt op. Nu is het hier in de regio een stuk beter dan in de Randstad, maar ook hier zien we te lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen en prijsstijgingen van de koopwoningen waar je niet tegen kunt sparen en werken.

Alle zeilen bijzetten dus om meer en dan vooral meer betaalbaar te bouwen. Hoeveel precies zal nog wel een heel uitgeknobbel worden. Willen we zorgen dat onze kinderen en kleinkinderen een dak boven hun hoofd hebben dan moeten we nu niet blijven hangen in gedimdam maar stappen zetten. Wat dat betreft dus fijn dat het college er bovenop zit. 

Wel vinden wij dat de gemeente dit veel meer samen met de bewoners moeten doen en niet rücksichtsloos alle groene plekken moeten volbouwen. Zo zijn bijvoorbeeld groen en speelplekken in een wijk van groot belang voor de leefbaarheid. Wat mij betreft is daadwerkelijk invulling geven aan participatie echt één van de essenties van besturen in deze tijd. Politieke partijen zijn steeds minder vervlochten met de samenleving. Burgerparticipatie bijvoorbeeld via burgerberaden en burgerpanels kunnen dit compenseren. Dat vergt een andere mind-set. Hoewel de gehele raad de mond vol heeft over participatie zien we het college nog niet veel meer doen dan het klassieke inspraaktraject met zo goed als onomkeerbare plannen als inzet. Een enkele uitzondering hebben we gezien bij bijvoorbeeld Oudega. Daar is mede dankzij de inzet van het dorp het Meer van Oudega als onderdeel van het Waterfront tot ontwikkeling gebracht. Wij willen dat voor elk dorp en iedere wijk waar fors gebouwd gaat worden samen met de bewoners een dorp- of wijkvisie wordt opgesteld in plaats van via incidentenpolitiek bijbouwen. 

En wat ons betreft organiseren we een Burgertop over de vraag hoe we in Smallingerland het wonen betaalbaar kunnen maken en ook op langere termijn houden. Dan heb je het inderdaad over meer dan enkel de vraag hoeveel woningen en waar. In het begin van de raadsperiode heb ik een pleidooi gehouden om met coöperaties te gaan bouwen en zo blijvend het verdienmodel uit wonen te halen en woningen zonder winstoogmerk tegen kostprijs te realiseren. Dat lijkt mij nou mooi passen bij het DNA van Smallingerland.

Maarten Noordhoff

Raadslid PvdA Smallingerland