Voor de PvdA zijn werk en bestaanszekerheid belangrijke politieke thema’s. Werk speelt daarbij een grote rol. Werk betekent bestaanszekerheid, geeft zelfrespect, biedt zelfstandigheid en is een aanjager van integratie, maatschappelijke participatie en persoonlijke ontwikkeling. De PvdA streeft naar werk voor iedereen die kan werken, met daarbij een inkomen naar cao-normen. We leggen ons niet neer bij armoede, achterstand en onrecht.

Ontwikkelingen in Smallingerland

Goede economische voorzieningen zijn belangrijk. De gemeente moet er alles aan doen om een aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven te zijn en te blijven. De economie van Smallingerland kan worden versterkt door het stimuleren van de traditionele werkgelegenheid in de maakindustrie, zorg en onderwijs. Maar ook de aanwezige hoogwaardige-, en innovatieve technologiesector blijven we steunen in haar plannen tot verdere ontwikkeling. De toekomst voor werkgelegenheid ligt ook in de opkomende sectoren zorg, recreatie en toerisme; daar bouwen we aan.
Werk, ook vrijwilligerswerk, geeft zelfvertrouwen, ontwikkelingskansen, respect, voldoening, maatschappelijke waardering en sociale contacten.

In onze gemeente zien we nog een te grote groep jongeren die zonder startkwalificatie de opleiding verlaat en de jeugdwerkloosheid is nog steeds te hoog.

Waar willen we de komende periode aan werken?

Smallingerland als sterk economisch centrum
Wij willen dat:

  • Drachten nadrukkelijker presenteren als innovatief centrum;
  • Kleinschalig ondernemerschap in de wijk promoten;
  • Cultureel ondernemerschap stimuleren, omdat dit leidt tot nieuwe creativiteit en ook andere bedrijfstakken hierdoor een impuls kunnen krijgen;
  • Werkgelegenheidsproject(en) rondom het zichtbaar maken en recreatief benutten van ons culturele erfgoed ondersteunen.

Smallingerland als banen stimulator
Wij willen dat:

  • De 140 jongeren die nu vroegtijdig de school verlaten, in samenwerking met werkgevers, passende banen met passende scholing worden geboden;
  • De gemeente minimaal 20 stageplaatsen in eigen huis aanbiedt;
  • Opleidingen met grote kans op werk bij ouders en jongeren wordt gepromoot;
  • We pleiten voor een arbeidsbureau nieuwe stijl, zodat er meer aandacht is voor maatwerk wat betreft het begeleiden/ondersteunen van mensen richting arbeidsmarkt, scholing en opbouwen portfolio;
  • Banen bij verenigingen, amateurclubs, wijkcentra, sportvelden etc. worden gerealiseerd.