Ga naar de inhoud

Wet Voorkeursrecht Gemeenten (WVG)

We zijn het zat dat onze inwoners als flappentap worden gebruikt!

Wat bedoelen wij daarmee?
Maarten heeft dit in de laatste raadsvergadering gezegd over projectontwikkelaars en speculanten die gronden kopen voor woningbouw met als doel snel geld te verdienen. Onze inwoners en de kopers van woningen betalen uiteindelijk de absurde winsten van speculanten.

Maar de gemeente gaat toch over de bestemming, wat is er dan zo erg aan dat een ontwikkelaar de grond koopt en gaat bouwen?
Het klopt dat de gemeente veel voorwaarden kan stellen, maar de eigenaar bepaalt uiteindelijk. Dat is ook de reden dat het op sommige plekken zo lang duurt voor er gebouwd wordt. De ontwikkelaar wil dan niet aan de gemeentelijke eisen voldoen. En dan wordt het een soort “chicken race” wie het het langst volhoudt. Omdat de gemeente uiteindelijk graag wil dat er iets gebouwd wordt trekt zij uiteindelijk vaak aan het kortste eind en worden er meer woningen dan je eigenlijk zou willen op een stukje grond gebouwd en geen sociale huurwoningen of goedkope koop maar duurdere woningen waaraan meer verdiend kan worden.

Maar als de gemeente de grond te duur koopt is dat toch niet anders?
Met het vestigen van de WVG (Wet Voorkeursrecht Gemeenten) krijgt de gemeente het recht van eerste koop, niet meer en niet minder. Wil de eigenaar verkopen dan moet de grond eerst aan de gemeente aangeboden worden. Voor welke prijs is dan een kwestie van onderhandeling. Voor de waardebepaling zijn ook allerlei regels vastgelegd. Vindt de eigenaar het bod van de gemeente niet goed genoeg, dan kan hij aan de rechter vragen om de gronden aan een andere (hogere bieder) te mogen verkopen. De rechter zal bij zijn oordeel de redelijkheid van het gemeentelijk bod toetsen. Dat een ontwikkelaar een hoger bod doet is daarbij niet van belang. De gemeente hoeft dus niet op te bieden tegen de ontwikkelaar.

Gaat het dus alleen maar om geld?
Ja en nee. Het gaat vooral ook om welke woningen, hoeveel ga je waar bouwen en hoeveel groen/water krijgt de buurt. De speculanten willen graag op de door hun gekochte gronden zoveel mogelijk de duurste huizen en zoveel mogelijk winst realiseren. Met het groen en de sociale huurwoningen verdienen ze geen geld, dus die laten ze graag aan de gemeente. Ze kiezen als het ware de krenten uit de pap. 
Daarom staan wij helemaal achter het college die alle gronden zelf in eigendom wil krijgen zodat het beste plan voor de bewoners en omwonenden gemaakt kan worden.

En hoe zit het dan met dat de ELP op Facebook zet dat deze grond veel te duur gekocht wordt?
Het besluit om het recht van eerste koop te vestigen zegt niets over de aankoopprijs. Terecht zei de wethouder in het debat dat publieke uitspraken over de aankoopprijs de onderhandelingen beïnvloeden. Maar iets principiëler, als een marktpartij de grond voor een hogere prijs koopt dan de gemeente, betalen uiteindelijk wij de prijs; de inwoners en de kopers van de woningen. De speculant betaalt die hogere prijs echt niet zelf.  Naast de hoofdprijs die onze inwoners betalen bouwen we dan aan een stad waar we niet willen wonen. Waar de bewoners gescheiden van elkaar wonen. Kortom als je serieus meent dat je onze inwoners niet op wil laten draaien voor speculatiewinsten is het verstandig het recht van eerste koop te vestigen.