Algemene najaarsvergadering op 30-11-2020

In het najaar moet elke afdeling een aantal bestuurlijke zaken regelen, zoals het indienen van de begroting voor het volgende jaar en het daarbij behorende werkplan. Normaal gesproken een moment voor contact met de leden en een avond met een verdiepend onderwerp. 

Maar ja, op dit moment is alles anders … 
Bovendien dienen de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 zich aan. De eerste besluiten hierover moeten worden genomen. Daarom heeft het bestuur besloten om deze najaarsbijeenkomst online te organiseren. Jammer genoeg niet met een thema, maar de nodige besluitvorming kan dan wil doorgang vinden.  

Op dit moment bezint het bestuur zich op welke wijze e.e.a. georganiseerd gaat worden: via welk online platform. Er zijn een aantal keuzes bijvoorbeeld Zoom of het landelijk platform van de PvdA.
Hierover krijgt u rond 17 november via email nadere informatie.  

De stukken zullen dan ook op onze site www.pvdasmalingerland.nl geplaatst worden. 

We zijn blij dat we (tussentijds) een nieuw bestuurslid hebben gevonden. Wim Ram heeft aangegeven dat hij wel zitting wil nemen in het bestuur. Dit moet wel bekrachtigd worden. Wim is geen onbekende in onze afdeling, maar voor wie hem niet kent stelt hij zich hier voor

De agenda voor de bijeenkomst is wel bekend. Deze ziet er als volgt uit: 

 1. Opening  
 2. Mededelingen en ingekomen stukken 
 3. Verslag vorige vergadering  
 4. Werkplan bestuur 2021 
 5. Begroting 2021 
 6. Benoeming Kascommissie   
 7. Verkiezing nieuw bestuurslid–  Wim Ram 
 8. Gemeenteraadsverkiezingen 2022: 
  • Besluit over deelname aan de verkiezingen (uit draaiboek = voor de vorm) 
  • Vaststellen draaiboek 
  • Instellen onafhankelijke kandidaatsstellingscommissie (hoeft nog niet op naam) 
  • Voorstel geen ledenraadpleging over de lijsttrekker 
  • Procedure Wethouders benoeming 
  • Aandacht voor masterclass en scouting 
 9. Rondvraag