Balen en lichtpuntjes

Er is een foutje in de Nieuwsbrief van juni geslopen. Wanneer je de link hebt gevolgd naar het interview met Dinie Mulder kom je hier uit. Om het interview te lezen kun je de volgende link kiezen: https://www.pvdasmallingerland.nl/een-verdeelde-stad/

Van de voorzitter: Na de verkiezingen

Nederland is een VVD-land geworden. In ongeveer 300 gemeenten is de VVD de grootste partij. Links en dus ook de PvdA heeft over de gehele linie een hele fikse tik van de kiezer gekregen, een bittere pil. En Nederland is rechtser dan rechts geworden. En dat is niet alleen door de winst van de VVD die op 34 zetels uitkomt. De winst van kleinere populistische rechtse partijen is een zorgwekkend gegeven. Zeer zorgwekkend. En niet alleen om de omvang, maar ook om wie deze zetels gaat innemen. Uitgesproken racisten, Corona ontkenners, Trump adepten en complot denkers zullen in de Kamer het woord krijgen en hun gif mogen spuiten. Ik verheug me er niet op.

In Friesland heeft de PvdA nog een kleine winst weten te behalen in 12 van de 18 gemeenten. In 5 gemeenten heeft de PvdA (iets) verloren, waaronder Smallingerland (–0,1 %), 

De grootste stijger is Súdwest-Fryslân (+1,7%), waar het nieuwe Fries-Ethiopische Kamerlid Habtamu de Hoop in de gemeenteraad zat. Landelijk gezien wist de PvdA de hoogste percentages te behalen in Fryslân en Groningen. Op Terschelling van kandidaat-Kamerlid Christa Oosterbaan was het percentage PvdA stemmen het hoogste van heel Nederland. Nog een aardig feitje, als je kijkt welke stembureau in Nederland de hoogste percentage PvdA stemmers heeft gekregen waren deze in de gemeenten Heerenveen en Waadhoeke (Franeker e.o.) met beide 30.7%.

We kunnen weliswaar niet meer zeggen dat er sprake is van ”het rode Noorden’, maar als er lichtpuntjes zijn in de uitslag voor de PvdA dan zijn ze wel veelal in het Noorden te vinden.

En wat betekent dit voor de Raadsverkiezingen in 2022?

Hoewel de kater van deze verkiezingen nog wel even gevoeld zal worden, moeten we ook meteen vooruitkijken. De gemeenteraadsverkiezingen staan immers voor de deur. En natuurlijk staan we daarbij ook voor dilemma’s. 

Deze uitslag zal de roep om lokale samenwerking op links nog sterker maken. En die samenwerking is inhoudelijk ook broodnodig. Zeker in Smallingerland waar in de huidige raad zich een rechts blok met een kleine meerderheid van 16 van de 31 zetels aftekent en pure machtspolitiek bedrijft. En laten we de realiteit ook niet uit het oog verliezen, in Smallingerland waren de percentages stemmen bij deze 2e kamer verkiezingen op FvD, Ja 21 en PVV relatief hoog. Dat belooft niet veel goeds. We moeten er alles aan doen dat de nieuwe gemeenteraad niet een rechtse meerderheid krijgt. 

Bert van de Meulen