Meteen naar de inhoud

Het zwembad [update]

Zwembad de Welle

Wij hebben het college gevraagd om aan de hand van scenario’s duidelijk te maken wat de gevolgen zijn van een keuze over de nieuwbouwplannen. Het college heeft inmiddels geantwoord. En hoewel het antwoord niet zo diepgaand is als wij graag gezien hadden geeft het antwoord toch veel duidelijkheid.

Het college heeft 4 alternatieven in beeld gebracht: 2 alternatieven zijn het nu stoppen met de aanbesteding en later opnieuw aanbesteden met of zonder wedstrijdbad, De derde is de Welle renoveren en als vierde helemaal geen zwembad. Verder wordt uit het antwoord van het college duidelijk dat we ongeveer €8 miljoen aan kosten hebben uitgegegeven die we grotendeels kwijt zullen zijn als we nu stoppen en een ander plan, bijvoorbeeld zonder wedstrijdbad gaan maken. Zonder het wedstrijdbad zal ook een provinciale bijdrage van ongeveer € 10 miljoen wegvallen. Dat betekent dat dus een nieuw plan al zo’n € 15-18 miljoen goedkoper moet zijn om op zijn best gelijk uit te komen. Het college verwacht niet dat dit zal lukken. Ook het aanpassen en doorexploiteren van de Welle komt mede hierdoor duurder uit dan nieuwbouw. Eigenlijk pakt alleen de keuze voor geen zwembad goedkoper uit. Het college stelt daarom voor om nu door te gaan en de hogere bouwprijs te betalen

Op 24 januari 2023 is de “ronde tafel” over het zwembad en daar zal ongetwijfeld gesproken worden over het belang van wel of geen zwembad. Op 7 februari staat vervolgens bespreking in de gemeenteraad gepland. Voor ons is belangrijk de vraag hoe we dit als gemeenschap gaan betalen en dat het niet ten koste van andere maatschappelijke organisaties en diensten gaat. Via een ingewikkelde berekening komt het college voor de nieuwbouw uit op een extra jaarlast ten opzichte van begroot van ongeveer € 200.000,- per jaar. Van dat geld hadden we ook bijvoorbeeld de indexering van de sociale instellingen die we subsidiëren kunnen betalen. Ook is het geld dat we hadden kunnen besparen als we het zwembad een paar jaar eerder hadden laten bouwen. Helaas moeten we vaststellen dat de tijd die de zoektocht naar de locatie heeft gekost een erg dure is geworden!


De nieuwbouw voor het zwembad De Welle wordt nogal veel duurder dan gedacht. Nu moet je ook wel onder een steen geleefd hebben om niet door te hebben dat alle prijzen de pan uit rijzen, maar evengoed 11.5 miljoen euro meer dan gedacht is echt wel heel veel geld. Geld dat we hadden kunnen besparen als we het zwembad een paar jaar eerder hadden laten bouwen. Helaas! Wat dat betreft is de tijd die de zoektocht naar de locatie heeft gekost een erg dure geworden!

Wij vinden het belangrijk om te weten wat uiteindelijk de nieuwbouw financieel voor onze inwoners betekent. Want net als dat een nieuwbouw woning een hogere huur of hypotheeklast geeft staat daar een lager energiegebruik en dus een lagere energierekening tegenover. En dat is in deze tijd zeker zo belangrijk. Uiteindelijk gaat het om de totale maandelijkse lasten. 

Wij hebben het college gevraagd dit inzichtelijk te maken voor de nieuwbouw van De Welle en wat de gevolgen zijn als we de plannen aanpassen door het wedstrijdbad te laten vervallen. Helemaal niet bouwen kan eigenlijk niet meer. Dat zou betekenen dat De Welle gesloten zal worden en we geen zwembad meer hebben, dat vinden wij geen goed idee.

De vervolgvraag is natuurlijk: waar betalen we het van? Gaan we ergens anders bezuinigen? Voor ons is het onaanvaardbaar dat er bezuinigd wordt op het sociaal domein. Het college is op ons verzoek nog bezig te onderzoeken of de stopgezette indexering van onder andere MOS nog langer kan zonder ongewenste gevolgen. Gelet op de brandbrief van vorig jaar hierover hoef je geen waarzegger te zijn om aan te zien komen dat ook daar extra geld nodig zal zijn.  

Kortom er komen flinke extra kosten voor de gemeente aan. Het lijkt erop dat de coalitie de hogere jaarlasten voor het zwembad wil gaan oplossen door de financiële ruimte die er in de begroting is te gebruiken. Wij willen in ieder geval niet dat de indexatie van instellingen die zich bezig houden met het verlichten van problemen in onze samenleving de dupe worden van het duurdere zwembad. Op 17 januari worden alle technische vragen beantwoord in een informatiesessie. Op 7 februari moet dan de beslissing vallen in de raad.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *