Zon!!

Heerlijk die zon! Ik heb altijd het idee dat iedereen dan gelijk een stuk vrolijker is. Ik ben het in ieder geval wel! Overigens niet alleen door de zon en ook niet omdat het richting verkiezingen gelukkig weer iets beter met de polls lijkt te gaan. Maar ook door de (kleine) gebeurtenissen in ons eigen bestuur.

We hebben inmiddels uitgebreid gesproken met Jaap Munniksma en hij is bereid de rol van Sjoerd in het bestuur over te nemen. De komende ledenvergadering zullen wij hem voorstellen en hopen dan uiteraard dat u net zo enthousiast bent als wij zijn. Dat betekent nog niet dat we als bestuur op volle sterkte zijn, dus aanmeldingen staan open! De komende ledenvergadering hebben we inmiddels gepland op maandag 20 april. De vorm zal wat anders zijn dan u tot nu toe gewend bent. We beginnen vroeg, namelijk om 19.15 uur. Tot kwart voor acht is een kort deel waarin we de formele zaken zoals jaarrekening en benoeming nieuwe bestuursleden agenderen. Dan is er een korte pauze en om 8.00 uur starten we met een open deel, noem het maar een politiek café, waarin het bevorderen van lokale werkgelegenheid centraal staat. Voor dit deel hebben we drie gasten: de burgemeester Tjeerd van Bekkum, Eise van der Sluis (directeur SNN) en Anne-Wil Lucas (initiatief StartupDelta, lid 2e kamer VVD). De bedoeling is dat zij met u en onze raadsleden in gesprek gaan over de mogelijkheden om werkgelegenheid te bevorderen in onze gemeente. Voor dit deel is iedereen welkom, dus nodig uw buurman of –vrouw gerust uit! Er komt nog een officiële aankondiging, maar u kan het al vast in uw agenda noteren.

Verder is in deze tijd geen ontkomen aan de aanstaande verkiezingen. Voor mij is net als voor velen deze verkiezing toch vooral ook een “ver van mijn bed show”. Sorry Harry en Willem, ik weet dat jullie er alles aan doen om de provincie en de waterschappen meer bij ons tot de verbeelding te laten spreken. Van mij persoonlijk mogen de provincie en waterschappen morgen samengevoegd worden. En dan ook nog het liefst gelijk tot één gewest Noord-Nederland met uiteraard in Drachten als centrale plaats in dit gewest het bestuur. Maar goed daar schijn ik als kiezer niet over te gaan. In dit licht vond ik overigens de reacties van de provincies op de door Drenthe en Groningen rond wandelende wolf veelzeggend. De wolf is vanzelf weer vertrokken, niettemin zeggen de provincies ontwikkelingen rond de wolf te blijven volgen. Het ontbrak nog net aan kamer vragen; ik zag het al voor me, “is de minister op de hoogte van de aanwezigheid van een wolf in Groningen? En kan de minister aangeven wanneer de wolf de grens is gepasseerd?” Maar kennelijk is dit een kerntaak van de provincies…  Doe mij dan maar de lokale politiek, die is concreter en dichterbij huis. 20 april dus over hoe kunnen we lokaal werkgelegenheid stimuleren.
Overigens; zondagmiddag natuurlijk langs Gorredijk om boodschappen te doen, ook dat is lokale werkgelegenheid en het blijft jammer dat dat in Drachten nog niet kan.

Maarten Noordhoff

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*