Uitnodiging ALV PvdA Smallingerland d.d. 30 november 2020

Namens het bestuur van de PvdA Smallingerland nodig ik je uit voor de najaars afdelingsvergadering op maandag 30 november 2020, 19.30 uur. (Inloop vanaf 19.20 uur). De vergadering vindt digitaal plaats. Normaal gesproken proberen we in een afdelingsvergadering ruimte te maken voor contact met de leden en een avond te hebben met een verdiepend onderwerp of een interessante spreker. Maar ja, op dit moment is alles anders…, dus een online ledenbijeenkomst deze keer, met alleen een zakelijk gedeelte.

De agenda staat voor een groot deel in het teken van de eerste voorbereidingen voor de Gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022, maar ook de actuele lokale politiek komt aan de orde,

We maken gebruik van het programma Zoom. De link waarmee u als lid deze bijeenkomst kunt bezoeken, wordt u een paar dagen van tevoren via de mail toegestuurd.

De agenda en onderliggende stukken staan hieronder en kunt u vinden door op het betreffende item te klikken.

We zijn blij dat we (tussentijds) een nieuw bestuurslid hebben gevonden. Wim Ram heeft aangegeven dat hij wel zitting wil nemen in het bestuur. Dit moet wel bekrachtigd worden.

Wim is geen onbekende in onze afdeling, maar voor wie hem niet kent stelt hij zich in de Nieuwsbrief van oktober voor.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur PvdA afd. Smallingerland,

Bert van der Meulen

———————————————————————————————

De agenda voor deze bijeenkomst ziet er als volgt uit:

1 Opening

2 Mededelingen en ingekomen stukken

3 Verslag vorige vergadering d.d. 18 november 2019

4 Werkplan bestuur 2021

5 Begroting 2021

6 Benoeming Kascommissie 

7 Verkiezing nieuw bestuurslid–  Wim Ram

8 Gemeenteraadsverkiezingen 2022:

* Besluit over deelname aan de verkiezingen (uit draaiboek = voor de vorm)

* Vaststellen draaiboek

* Instellen onafhankelijke kandidaatsstellingscommissie (hoeft nog niet op naam)

* Voorstel geen ledenraadpleging over de lijsttrekker

* Voorstel Procedure wethoudersbenoeming

* Aandacht voor masterclass en scouting

9 Uit de fractie: de actuele lokale politiek.

10 Rondvraag

11 Sluiting