Nieuws

Samenvatting leden-enquête

5 juni 2021
Het bestuur wil de leden nadrukkelijker betrekken bij het beantwoorden van de vraag wat er de komende jaren nodig is om van Smallingerland een prettige gemeente te maken om in te wonen, leren, werken en [Lees meer]
Uit de Raad

De ledenraadpleging

5 juni 2021
Op de oproep voor input voor het verkiezingsprogramma hebben 49 leden gereageerd. De commissie is blij dat in zo’n groten getale hieraan gehoor is gegeven. Daarbij hebben 22 leden aangegeven ook in het vervolgtraject een [Lees meer]
Nieuws

Is raadslidmaatschap iets voor jou?

1 juni 2021
De procedure om te komen tot een nieuwe kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen is inmiddels gestart. Op de ALV is de kandidaatstellingscommissie benoemd, die de gesprekken gaat voeren met iedereen die zich kandidaat heeft gesteld. Op [Lees meer]