Nieuws

1 Mei 2021

1 mei 2021
1 Mei – De Dag van de Arbeid. Traditioneel de dag waarop stilgestaan wordt bij de verworvenheden van de arbeidersbeweging, maar ook wat ons nog te doen staan. Op deze dag worden ook leden die [Lees meer]
Nieuws

Motie Carins

25 februari 2020
De fracties van de Christen Unie en de Partij van de Arbeid van Smallingerland nemen het initiatief om dinsdag 25 februari 2020 een motie in te dienen waarin ze het college vragen om alle indicaties [Lees meer]
Gemeenteraad
Nieuws

Nieuwe raadsleden gezocht

8 mei 2017
De Tweede Kamer verkiezingen zijn nog maar net achter de rug, hierdoor zou je bijna vergeten dat er volgend voorjaar ook Gemeenteraadsverkiezingen zijn. De voorbereidingen hiervoor zijn inmiddels gestart. De PvdA afdeling Smallingerland is bezig [Lees meer]
Nieuws

Kindermishandeling

19 oktober 2016
Op dinsdag 11 oktober 2016 heb ik in de raadsvergadering vragen aan het college gesteld over dit grote probleem in onze maatschappij. Het opsporen van kindermishandeling krijgt veel aandacht, maar volgens ons is het doen [Lees meer]
Nieuwbouw in de Bouwen in het kader van het woningbouwprogramma
Nieuws

Actualisatie woningbouwprogramma

24 september 2016
Bouwen voor leegstand dat is niet wat wij willen. Het woningbouwprogramma bevatte meer bouwplannen dan er vraag is in de toekomst. Reden om het programma naar beneden bij te stellen. Bouwen voor 50 jaar, zoals de [Lees meer]