Ga naar de inhoud

pvda

Uit de Raad: Motie ‘Meer bouwen met hout’

Wij stelden tijdens de raadsvergadering van 22 november 2022 voor om de mogelijkheden voor houtbouw in de gemeente in kaart te brengen. Lees hier waarom.

1 Mei 2021

1 Mei – De Dag van de Arbeid. Traditioneel de dag waarop stilgestaan wordt bij de verworvenheden van de arbeidersbeweging, maar ook wat ons nog… Lees verder »1 Mei 2021

Motie Carins

De fracties van de Christen Unie en de Partij van de Arbeid van Smallingerland nemen het initiatief om dinsdag 25 februari 2020 een motie in… Lees verder »Motie Carins