Nieuwsbrief

Wat voor provincie wordt Fryslân?

6 februari 2019
Het zal u vast niet zijn ontgaan, op 20 maart worden de verkiezingen voor Provinciale Staten en it Wetterskip gehouden. Op de site van de PvdA Fryslân kunt u het verkiezingsprogramma downloaden. Hierbij geven Marijke [Lees meer]
Wereldveroveraar
Nieuwsbrief

Gewone, normale mensen

2 november 2017
Ingezonden column door Douwe de Haan Gewone, normale mensen gaan er op vooruit. Gisteren was er de Landelijke Psychische Gezondheidsdag. Tevens de datum waarop er door vier welgestelde heren vanuit verschillende visies en invalshoeken een [Lees meer]
Nieuwsbrief

Vanaf de tribune oktober 2017

2 november 2017
Helaas liet de geluidsinstallatie het tijdens de raadsvergadering van 16 oktober afweten. Hierdoor werd de vergadering verzet naar 31 oktober. Jammer, omdat tijdens deze bijeenkomst een motie werd ingediend waarbij de raad werd gevraagd om [Lees meer]
gebiedsteams
Nieuwsbrief

Wachttijden bij de gebiedsteams onwenselijk

27 september 2017
Goede en bereikbare zorg vindt de PvdA belangrijk. Het signaal dat er bij de gebiedsteams voor de zomervakantie wachtlijsten waren ontstaan, riep dan ook vragen op bij de fractie. In het vragenuur stelde Dinie Mulder [Lees meer]
schuldhulpverlening
Nieuwsbrief

Vanaf de tribune…

27 september 2017
De gemeenteraad lijkt wel een duiventil op het ogenblik. De ambtenaar die belast is met het maken van naambordjes voor de raadsleden lijkt de laatste tijd wel overuren te moeten maken, zoveel wisselingen zijn er in [Lees meer]
Afvallozing bij Orion?
Nieuwsbrief

PvdA bezorgd over afvallozing Orion.

27 september 2017
Tijdens het vragenuur van de gemeenteraad op 19 september j.l. heeft de PvdA vragen gesteld over de afvalverwerking van PCB’s bij het afvalvalverwerkingsbedrijf Orion. Op zich is het een goede zaak dat PCB materiaal op [Lees meer]
Zwembad de Welle
Nieuws

PvdA Smallingerland kiest voor top-zwembad !

1 mei 2017
Het college, bij monde van wethouder Jos van der Horst (SP), heeft zich in het verleden duidelijk uitgesproken voor de optimale variant; Statenfracties van PvdA en CDA kiezen ook voor deze variant (er worden zelfs [Lees meer]
Foto: Google Streetview
Nieuwsbrief

Van de Tribune

1 mei 2017
De afgelopen twee raadsvergaderingen waren niet erg spannend. Typerend hiervoor was misschien wel het feit dat de onderwerpen die mij het meest zijn bijgebleven op voorhand niet geagendeerd waren, maar uit de vergadering zelf kwamen: [Lees meer]
Wietze Petrusma
Nieuwsbrief

In Memoriam – Wietze Petrusma

21 maart 2017
Op 88 jarige leeftijd is op 12 maart Wietze Petrusma na een kort ziekbed overleden. Wietze was partijlid vanaf het eerste uur. Vorige jaar werd hij nog onderscheiden vanwege zijn 70 jarig lidmaatschap. Toen ik [Lees meer]