Nieuws

Politiek café over Wonen in Smallingerland

28 december 2021
 Op maandag 17 januari organiseert de PvdA Smallingerland een politiek café met als thema “Betaalbaar en fijn wonen in Smallingerland”.   Als gastspreker is Henk Nijboer aanwezig van 20.00 tot 21.00 uur.  Op dit moment is [Lees meer]
Nieuwsbrief

De meerjarenbegroting

28 december 2021
Op 21 december stond de meerjarenbegroting op de agenda. Omdat er nog het één en ander besproken moest worden is de begroting op het laatste moment van de agenda gehaald. In dit geval niet een [Lees meer]
Nieuws

Uit de fractie…

17 oktober 2020
De afgelopen weken heeft de fractie veel tijd gestoken in de voorbereiding van het zwembad debat. Daarvan wordt uitgebreid verslag gedaan in deze Nieuwsbrief. Maar ook andere zaken kregen de aandacht van de fractie. Zo heeft [Lees meer]
Nieuws

Zwembad op de Sportlaan

25 september 2020
Dit was uiteindelijk de uitkomst van het debat over de locatiekeuze van het zwembad op 22 september j.l. Ook de keuze van de PvdA-fractie. Onder andere wat betreft de bereikbaarheid met fiets en openbaar vervoer, sociale veiligheid en de reeds aanwezige voorzieningen komt deze locatie als [Lees meer]
Nieuws

Met borden de straat op voor een beter Smallingerland in 2030?

17 juni 2020
Mensen protesteerden de afgelopen periode massaal tegen racisme. Bij racisme wordt iemand om zijn uiterlijk (ras) gediscrimineerd. Met het deelnemen aan die protesten lieten zij weten discriminatie op basis van ras niet (meer) te pikken. Mooi dat die boodschap zó duidelijk overkwam.  Maar voor mij is die aandacht voor racisme [Lees meer]
Nieuwsbrief

Wat voor provincie wordt Fryslân?

6 februari 2019
Het zal u vast niet zijn ontgaan, op 20 maart worden de verkiezingen voor Provinciale Staten en it Wetterskip gehouden. Op de site van de PvdA Fryslân kunt u het verkiezingsprogramma downloaden. Hierbij geven Marijke [Lees meer]
Wereldveroveraar
Nieuwsbrief

Gewone, normale mensen

2 november 2017
Ingezonden column door Douwe de Haan Gewone, normale mensen gaan er op vooruit. Gisteren was er de Landelijke Psychische Gezondheidsdag. Tevens de datum waarop er door vier welgestelde heren vanuit verschillende visies en invalshoeken een [Lees meer]
Nieuwsbrief

Vanaf de tribune oktober 2017

2 november 2017
Helaas liet de geluidsinstallatie het tijdens de raadsvergadering van 16 oktober afweten. Hierdoor werd de vergadering verzet naar 31 oktober. Jammer, omdat tijdens deze bijeenkomst een motie werd ingediend waarbij de raad werd gevraagd om [Lees meer]
gebiedsteams
Nieuwsbrief

Wachttijden bij de gebiedsteams onwenselijk

27 september 2017
Goede en bereikbare zorg vindt de PvdA belangrijk. Het signaal dat er bij de gebiedsteams voor de zomervakantie wachtlijsten waren ontstaan, riep dan ook vragen op bij de fractie. In het vragenuur stelde Dinie Mulder [Lees meer]
schuldhulpverlening
Nieuwsbrief

Vanaf de tribune…

27 september 2017
De gemeenteraad lijkt wel een duiventil op het ogenblik. De ambtenaar die belast is met het maken van naambordjes voor de raadsleden lijkt de laatste tijd wel overuren te moeten maken, zoveel wisselingen zijn er in [Lees meer]