Algemene inleiding

De Partij van de Arbeid is een sociaal democratische partij. Dat houdt in dat wij ervan uitgaan dat de mens in principe vrij is om zich te ontplooien, maar dat de maatschappelijke omstandigheden waarin mensen leven ongelijk zijn. Dit kan de vrije ontplooiing in de weg staan. Om dit te doorbreken kiezen wij er voor om te werken aan een maatschappij waarin we voor elkaar opkomen. Solidariteit is daarbij het sleutelwoord. Het opheffen van achterstanden en het bewaken en vernieuwen van de verzorgingsstaat heeft onze prioriteit. Daarnaast speelt de bescherming van natuur, landschap en een duurzame leefomgeving een grote rol in ons denken en handelen. De wereld moet langer mee dan vandaag of morgen.

Voor de PvdA is een rechtvaardige samenleving er één van eerlijk delen, passend werk, goed wonen, gezond leven, toegang tot scholing, gelijkwaardigheid voor iedereen, en recht op zeggenschap. Kortom: een samenleving waarin iedereen (dus van asielzoeker, mensen met of zonder beperking, homo of hetero tot oudere) onbevreesd kan opgroeien en wordt aangemoedigd zich te ontwikkelen naar zijn of haar mogelijkheden. Een project als “safe streets” is een voorbeeld dat bijdraagt aan zo’n veilige, uitdagende leefomgeving. Iedereen (kinderen, volwassenen en ouderen) verdient dezelfde kansen. Daarom moeten zorg, scholing, sport en cultuur voor iedereen bereikbaar en betaalbaar zijn. Dit zijn basisvoorwaarden voor een goede bestaanszekerheid en dus nodig voor een goed en gelukkig leven.

Dit zijn ook onze uitgangspunten voor de gemeentepolitiek. Waar kunnen we iets verbeteren voor de mens en zijn omgeving, opdat we in een mooie gemeente kunnen leven nu, maar ook later? In dit verkiezingsprogramma geven we aan hoe we dit de komende vier jaren in de gemeente Smallingerland willen realiseren, zodat we zeker zijn van een fijn leven in Smallingerland!

U kunt het volledige programma hier downloaden.

Via het menu kunt u ook naar de verschillende hoofdstukken:

Welbevinden

Werk en bestaanszekerheid

Groene gemeente

Leefomgeving en ruimtelijke inrichting

Besturen